Till innehåll på sidan

Start

Nyheter

Smedshagsskolan

Jobba hos oss

På Smedshagsskola vill vi att alla elever lämnar skolan stolta, självständiga och väl rustade för framtiden

Välkommen till Smedshagsskolan

Smedshagsskolan är en mångkulturell F-9-skola med ca 350 elever och med visionen ”Hos oss kan alla nå sina drömmars mål”. Skolan är belägen i Hässelby Villastad. Enheten är enparallellig och undervisningen sker i tvålärarsystem vilket innebär att man har två undervisande lärare som grundbemanning. Undervisningen sker med fokus på extra läsning och språkutvecklande arbetssätt. Lokalerna är moderna och ändamålsenliga och skolan har en bra It-standard. Smedshagsskolan är en personaltät skola som leds av rektor tillsammans med två biträdande rektorer samt en administrativ chef.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande.

Dagens mat

I kalendern hittar du dagens mat och vad vi ska äta imorgon

Kalender

Ingress: 
VÄLKOMMEN TILL SMEDSHAGSSKOLAN