Åk F-3

Välkommen till arbetslaget F-3
I förskoleklassen går det -40 elever, i år 1 -40 elever, i år 2- 32 elever och i år 3- 37 elever. I arbetslaget arbetar  6 lärare, 2 förskollärare, 2 fritidspedagoger, 2 fritidsledare och 7 barnskötare. Alla lärare är behöriga och legitimerade.
I arbetslaget satsar vi extra på läsinlärning och på att bibehålla läsintresset när man har ”knäckt koden”. Detta gör vi bland annat genom en tydlig röd tråd från förskoleklass till år 3, tydliga mål för varje termin i varje årskurs, samt gemensam fortbildning för lärare och förskollärare. Detta läsår fokuseras fortbildningen inom Mattelyftet och språkpaketet

Planering

Varje vecka träffas personalen i spåret i olika grupperingar, vid olika tillfällen, för att planera verksamheten och bedriva elevvård.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av oss, så hittar du mejladresser och telefonnummer under fliken kontakter.
Du är också välkommen att delta i verksamheten. Prata med någon av oss i personalen när du vill komma på besök.

 

Dela:
Kategorier: