Elevhälsa

På Smedshagsskolan arbetar vi med elevhälsa i ett team. Vi som ingår i teamet är:
Sahar Dahl, kurator
Katja Josefsson skolsköterska
Kajsa Snällström, specialpedagog
 

Vi arbetar med elevhälsa inom våra respektive kompetenser och träffas regelbundet för att följa upp och fatta beslut kring aktuella elevärenden.

Om du vill läsa mer om elevhälsa på stockholms stads webbsida, klicka här

Dela:
Kategorier: