Föräldraråd 13 oktober 2015

Föräldraråd

Föräldrarådet är en möjlighet för dig som förälder att aktivt påverka ditt barns skola och vardag. Tanken är att skapa en levande dialog mellan föräldrar, ledning och personal.

Vi samlas vid receptionen.
Dina frågor eller funderingar kring verksamheten mailas till lolitha.nilsson@stockholm.se i god tid innan föräldrarådet äger rum.
Våra föräldraråd hålls i samverkan med skolans föräldraförening.

Sidinnehåll

Vi diskuterar frågor som berör förskola och skolans verksamhet.
Exempel på områden som diskuteras på råden

  • Pedagogisk dokumentation
  • Förskola och skolans läroplan
  • Skolmiljön både ute och inne

Varför finns föräldrarådet?

Det finns flera syften med Föräldrarådet.

Det är ett forum som fungerar som en referensgrupp
Förmedla information direkt till dig som förälder  
Att integrera skola och förskola  
Föräldrarådet är ett forum för dig som förälder där du har möjlighet att framföra dina synpunkter på verksamheten (ej enskilda elever)

Hur fungerar det?

Två gånger per termin hålls föräldrarådsmöten.

För vem?
Föräldrarådet är öppet för alla vårdnadshavare på skolan.
Det är viktigt för oss att ni har en tydlig insyn i det vi gör och känner er delaktiga i verksamheten. Era åsikter från föräldraperspektiv hjälper skolan att utvecklas framåt.
Vårt mål är att ha många föräldrar med på föräldrarådet för att skapa en god dialog om vår förskola och skola.

 

Välkomna

Lolitha Nilsson
Rektor, Smedshagsskolan

Dela: