Fritids

Smedshagsskolans fritidshem är organiserat i fem enheter, Förskoleklass, 1A, 2A, 3A samt mellanstadieklubben för elever i år 4-6. 

Verksamheten bedrivs i lokaler, integrerade i skolan. Lokalerna delas med skolverksamheten. Ansvariga för att skapa en god lärandemiljö i klassrummen delas av fritidshemspersonalen och lärarna.

I nya läroplanen finns fritidshemmens arbete integrerat. På Smedshagsskolans finns därför LGR- 11 till grund för verksamheten. Fritidshemmens arbete utgår från de boxar som hela Smedshagsskolan arbetar efter. Utöver detta använder vi på fritidshemmen de riktlinjer som finns angivna i allmänna råd för ”Kvalité i fritidshem”.

Kontakt

Morgon- och kvällsomsorg

508 41 762

Förskoleklassen 508 41 762
1A 508 41 771
2A 508 41 770
3A 508 41 764
Mellanstadieklubben 508 41 756

 

Dela: