Jobba hos oss

Att jobba på vår skola innebär ständigt nya utmaningar och sällskap av fantastiska kollegor.
Just nu söker vi efter följande  tjänster:​ 

Lärare i åk 4 SV/SO/EN

Som lärare i årskurs 4 på Smedshagsskolan arbetar du tillsammans i tvålärarskapet med en kollega där du har ansvar för bl.a. undervisningen i Sv, So och En.
Du ingår i arbetslag med klasslärare i årskurs 4, 5 och 6 samt fritidspersonal tillhörande mellanstadieklubben.
Mentorskap för ca 18 elever ingår.
En fritidspedagog kopplad mot klassen som du också arbetar tillsammans med och har en tät kontakt med.

Sista ansökningsdag: 2017-06-30

Mellanstadielärare tvålärarskap SV/SO/(EN) 

Som lärare i mellanstadiet på Smedshagsskolan arbetar du tillsammans i tvålärarskapet med en kollega där du har ansvar för bl.a. undervisningen i SV, SO och eventuellt engelska.
Du ingår i arbetslag med klasslärare i årskurs 4, 5 och 6 samt fritidspersonal tillhörande mellanstadieklubben.
Mentorskap för ca 18 elever ingår.
En fritidspedagog kopplad mot klassen som du också arbetar tillsammans med och har en tät kontakt med.

Sista ansökningsdag 2017-06-23

Barnskötare fritidshem
Som barnskötare på Smedshagsskolan ingår du i lågstadiets arbetslag och är en del av ett team tillsammans med lärare och personal på fritids där ni är ansvariga för elevernas hela skoldag.
Du kommer att samverka med lärarna kring elevernas utveckling under lektionstid och tillsammans utformar ni ert arbete för att gynna elevernas utveckling på bästa sätt.

Sista ansökningsdag: 2017-06-21

 

 

Dela:
Kategorier: