Mellanstadieklubben

Mellanstadieklubben är en öppen eftermiddagsverksamhet för barn i åk 4-6.

Barnen har självklart möjlighet att påverka verksamhetens innehåll. Meningen med verksamheten är att eleverna ska lära sig att ta eget ansvar för sig själva och sin fritid.

Eftermiddagen börjar med att personalen möter upp barnen i respektive klassrum, har en kort samling där barnen får möjlighet att berätta om sin dag och vi går igenom dagens aktiviteter utförligt.

Vi äter mellanmål och därefter startar dagens aktivitet.

 

Aktiviteter som vi erbjuder på klubben är bl.a:

  • Utelek
  • Lek och spel i idrottshallen
  • Olika typer av spel och turneringar
  • Fri lek
  • Skapande verksamhet

 

Kostnad för mellanstadieklubben är 800 kr/termin.

Anmälan görs via blankett som hämtas i receptionen och lämnas sedan till någon av personalen på klubben.

 

Mvh

/Personalen på mellanstadieklubben

 

Tel nr till klubben: 08-508 41 756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela: