Modersmål

De allra flesta språken ges på morgontid mellan 08.00-09.00. För några av språken som har undervisning i flera grupper ligger tiderna även på eftermiddagstid.

Elever som anmäler sig efter att modersmålsundervisningen har börjat, kan endast beredas möjlighet till att delta om det finns plats i grupperna.

Ansökan till modersmål görs på blankett som finns på skolan.

För att vara berättigad till modersmålsundervisning måste språket talas dagligen hemma.

 

Ansvarig kontaktperson för modersmålsundervisningen på skolan uppdateras snart !

Dela: