Arbetslag

På vår skola arbetar vi i tre arbetslag: 

 

Spår 1 år F-3 tel: 508 41 719
Spår 2 år 4-6 tel: 508 41 720
Spår 3  år 7-9 tel: 508 41 721
     

 

Piloten   tel: 508 41 722

 

Skolkurator    
Sahar Dahl   tel: 508 41 753

 

Skolsköterska    
Katja Josefsson   tel: 508 41 751

 

Studie- och yrkesvägledare    
Linda Jarbell   tel: 508 41 760

 

Fritids    
Morgon- och kvällsomsorg   tel: 508 41 762
Förskoleklassen   tel: 508 41 762
1A   tel: 508 41 771
2A   tel: 508 41 770
3A   tel: 508 41 764
Mellanstadieklubben   tel: 508 41 756

 

Antal: 49