Skolsköterska

Smedshagsskolans skolsköterska  nås på telefonnummer 508 417 51. Och nås lättast klockan 8:30-15:00 de dagar hon är på plats.        

Måndag         08:00-16:30
Tisdag           08:00-16:30
Onsdag         08:00-16.30
Torsdag        08:00-16:30

Förskoleklass
En hälsodeklaration från vårdnadshavaren och tidigare hälsoundersökningar gjorda på BVC ligger till grund för vår planering.Hälsodeklarationen ska snarast fyllas i och lämnas åter i slutet kuvert till Elevhälsan. Det är viktigt att uppge vilken barnavårdscentral ni besökt för att kunna skicka efter tidigare journal.
Barn och vårdnadshavare träffar sedan skolläkaren. Vaccinationer ses över och kompletteras vid behov så att barnet får ett fullgott vaccinationsskydd. Barn som är födda från år 2002 vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund.
Förutom hälsoundersökningen är det viktigt att prata om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar därför in lärarens bedömning av hur den första tiden i skolan har fungerat.
Skolsköterska och skolläkare finns på plats för att bevaka barnens behov ur ett medicinskt perspektiv.
Skolår 1
Skolsköterskan kontrollerar syn, särskild hörselsköterska kontrollerar hörseln.

För ytterligare information om program för skolhälsovården se broschyr ”Information om skolhälsovården i Stockholms stad”, som lämnas ut vid skolstart.
.
Spara vaccinationsuppgifter som du får av skolsköterskan!
Ett bra sätt är att lägga vaccinationsmeddelanden från skolsköterskan i BVC-kortet där tidigare vaccinationer finns antecknade.

Ta gärna kontakt med elevhälsan
Skolsköterska, Katja Josefsson når du på , tfn 508 417 51 Kontakt med skolläkaren förmedlas av skolsköterskan. . Meddelande kan också lämnas via expeditionen eller på skolsköterskans telefonsvarare.

Dela: