Värdegrund

EKA - Empati, Kommunikationsförmåga, Ansvar

EKA är samlingsnamnet för Smedshagsskolans värdegrundsarbete. Hela skolan arbetar gemensamt för att uppnå en skola för alla. Målet är att skapa en skola där alla trivs och uppnår goda kunskapsmål. Att det skapas ett bra arbetsklimat där studieron kommer i fokus samt att det är tryggt och snyggt.
EKA-konceptet tar vi hjälp av i vårat dagliga arbete på Smedshagsskolan.

Några exempel på vårt EKA arbete:

• Varje läsår utses en EKA-elev som skall uppfylla vår värdegrund EKA under läsåret.
• Varje läsår utses en EKA-klass som har uppfyllt vårt värdegrund EKA under läsåret.
• Varje läsår har vi två EKA-dagar, en på hösten och en på våren. På dessa dagar skall EKA  lyftas fram med olika teman.
• Skolan har en EKA-grupp som består av personal från alla personalkategorier. Syftet är att bevaka EKA-arbetet på skolan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta skolkurator, 508 41 753

Dela: